Prova Gratis dating

Jag har provat gratis dating med Findlove. Roligt och battre an Tinder

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Åldersklasser R-Tävling

Fråga ställd från dansare:I dagsläget är det enligt reglementet inte tillåtet för ”35+par” att tävla i vuxenklasserna på R-tävlingarna.I boogie är högsta ”seniorklass” BW35+R. För 35+par som söker större utmaning är alternativet att byta till BWVB (nationell klass) vilket kan tyckas vara ett stort steg.För att ytterligare öka intresset bland 35+are att delta i boogie kanske det vore lämpligt att man gör det möjligt för 35+are att välja att dansa vi vuxenklass i R-tävlingar, åtminstone tills det (förhoppningsvis) öppnas en BW35+B-klass.

Vad tycker resten av dansarna i landet om detta?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Publicering av tidsschema inför tävling

Vi har fått in ett ämne angående att tävlingsarrangörer publicerar tävlingens tidsschema väldigt sent. Detta gör det svårt för tävlande att planera sin dag och vistelse då tävlingen många gånger sker på annan ort långt bort.
”Kan aktivas kommité på något sätt påverka klubbar som arrangerar tävlingar eller påverka förbundet så de kan gå ut med en rekomendation till arrangerande klubbar att tidschema för tävling ska anslås långt mycket tidigare än det görs idag?I dagsläget kommer tidschema ca (max) en vecka innan aktuell tävling vilket jag tycker är väldigt sent. Det gör att det blir svårt att planera resor och boende och de leder till merkostnad för de tävlande i form av fler hotellnätter, dyrare resor m m.”

Aktivas kommitté driver denna fråga mot VO BRR, och för att kunna göra detta effektivare behöver vi fler åsikter från er dansare.

Statistik över tävlingschema

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vi vill ha fler ungdomar och barn som dansar!

Detta är en inbjudan till alla föreningar som har eller vill starta ungdomsverksamhet.

Under en helg i november träffas vi för att lära av varandra.
Varmt välkomna!

OBS: Glöm inte att din förening kan söka bidrag från idrottslyftet samt SISU för att medverka på konferensen.

Läs inbjudan här!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Stipendiefond

Hej!

DSF har fått pengar av RF som skall användas till en stipendiefond. Vad tycker DU skall premieras?

Om vi leker med tanken att vi någon gång i en framtid skulle kunna ha en ”Dansgala” motsvarande Fotbollsgalan – vilka skulle vi då vilja kunna dela ut stipendiet till? Förutom alla andra tänkbara utmärkelser…

Allas åsikter/tankar är viktiga!

 

/Andreas

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Instruktioner vid uppspelning av musik på Tävling inom BRR-Danserna

Följande information från VO BRR finns på Danssport.se

Instruktioner för musikuppspelning
2012-05-01 22:13

VO BRR har på önskemål påbörjat ett dokument med instruktioner vid uppspelning av musik på tävling inom BRR-danserna. Dokumentet är ett första utkast.

Dokumentet når du här.

// VO DANS BRR

 

Var med och påverka dokumentets utformning

Har du tankar och funderingar om detta? Vad tycker du bör stå i ett sådan dokument?

VO-BRR vill höra dansarnas åsikter om vad handledningen ska innehålla.

Delta i debatten genom att trycka på ”Lämna svar” under artikeln.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dansunderhållning Förbundsmötet 2016

Efter middagen på helgens Förbundsmöte bjöds det på dansunderhållning i alla Bugg & Rock’n’Roll danserna. De som dansade var Rasmus, Tove, Jesper, Sara, Conrad & Matilda.

Nu finns en sida där du kan finna ”knappar” som du gärna får placera på din webbplats och sprida Aktivas kommitté vidare uti danssverige.
Sidan finner du här!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Förbundsmötet 2015

Skulle vara spännande om ni som läser här skriver en rad så kanske vi från Aktivas kan rapportera någon rad från AK-diskussionen….
Ta chansen och var med och påverka….Uppdatera dig på vad som kommer disskuteras under dagen genom att läsa Möteshandlingar.Följ förbundsmötet live. Sändningarna hittar du på play.danssport.se.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Aktivas kommitté – Tillsammans bidrar vi till utvecklingen av Svensk danssport

På uppdrag av Svenska Danssportförbundets styrelse har vi dragit igång det vi numera kommer kalla Aktivas kommitté. Vi är till för att sprida föreningarnas/dansarnas åsikter vidare till Svenska Danssport Förbundets (DSF’s) olika instanser. Hemsidan blir en portal in i DSF där vi kan föra diskussion och kritiskt granska innehållet innan åsikterna kommuniceras vidare till DSF.

Läs mer om aktivas kommitté här!
Engagera dig och påverka utvecklingen – Vi har det förbund vi förtjänar.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment